Urednik

Ovu stranicu uređuje AD TYRES INTERNATIONAL SLU.
Sedište se nalazi u Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra.
NRT : L-711448-M Recording Date : 30/05/2016
Email: cm(a)adtyre.com - Phone: +376 810 888

Domaćin ove stranice je AD TYRES INTERNATIONAL SLU na namenskom serveru.

Odgovornost

Sve informacije dostupne na ovoj stranici su osigurane. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne nudi nikakvu eksplicitnu ili implicitnu garanciju i ne preuzima nikakvu odgovornost koja se odnosi na upotrebu ovih informacija. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nije odgovoran niti za tačnost niti za greške ili propuste na ovoj stranici. Korisnik je isključivo odgovoran za upotrebu takvih informacija. AD TYRES INTERNATIONAL SLU zadržava pravo da tokom ažuriranja stranice, u svakom trenutku promeni postojeće informacije. AD TYRES INTERNATIONAL SLU neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja je rezultat neke od informacija sadržanih na ovoj stranici. Vanjske stranice koje sadrže hiperlink na ovu stranicu nisu pod kontrolom, AD TYRES INTERNATIONAL SLU time odbija svaku odgovornost za njihov sadržaj. Korisnik je isključivo odgovoran za upotrebu takvih stranica.

Autorska prava

Cela ova stranica podleže andorran zakonodavstvu o autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu. Sva prava reprodukcije su zadržana, a tu se podrazumevaju i grafički i fotografski dokumenti.