Broj nabora gume i oznaka opterećenja

Šta je to nabor gume?

Kako bi se ojačala otpornost gume, struktura trupa je od velike važnosti. Nabori su slojevi sintetičkog platna (kevlar, najlon, poliester) koji u celosti pokrivaju trup i povezuju dva dela šipke. Smešteni su na strateškim tačkama gume.

  • U direktnom kontaktu sa petom kako bi se smanjilo trenje od felnu.
  • Iznad dvostrukog sloja sintetičkog kaučuka koji igra ulogu cevi kod guma bez vazdušne komore

Neke gume imaju slojeve nabora koji se preklapaju u skladu sa različitim uglovima. Ta karakteristika omogućava razlikovanje guma dijagonalne strukture (nabori se preklapaju prema uglovima od 55 stepeni) i guma radijalne strukture (slojevi nabora su postavljeni vertikalno na os rotacije guma)



Danas su gume dijagonalne strukture naširoko potisnute od strane guma radijalne strukture, osim u slučaju nekih specifičnih primena.

Zahvaljujući tehnološkom napretku i izumu sintetičkih vlakana, materijali koji se koriste za nabore su evoluirali.

Indeks opterećenja / broj strana na bočnoj strani gume može odrediti koje je maksimalno opterećenje koje guma može podneti sa pritiskom koji preporučuje proizvođač.

Oznake opterećenja putničkih vozila imaju brojeve, dok se oznake za uslužna vozila klasifikuju abecednim redosledom (slova najbliža Z označavaju najotpornije gume koje mogu podneti najveći pritisak i najveće terete).

Pre nego su usvojene oznake opterećenja, oznake nabora i / ili stvarni broj nabora su korišćeni kao mera otpora. Što je bilo više nabora, to je trup bio čvršći.

Danas, oznaka opterećenja/ broj nabora ne odgovara u potpunosti broju nabora pod gaznim slojem gume već označava otpornost koja je ekvivalent nekadašnjim dijagonalnim naborima..

Većina guma za putnička vozila danas sadrži samo jedan ili dva nabora. Što se tiče guma za uslužna vozila sa oznakom za građevinsko vozilo (10, 12 ili14 nabora) oni imaju zapravo samo dva ili tri nabora tkanine ili čeličnog lima.

S obzirom da su, generalno, gume za putnička vozila dizajnirane da podnesu standardno opterećenje, na bočnim stranama guma obično nema takvih oznaka ili jednostavno stoji napomena SL (standard load - standardno opterećenje).


Sistem evropske ekvivalencije oznaka nabora i maksimalnog pritiska/ putnička vozila
Oznaka opterećenjaSkraćenicaMaksimalni pritisak
Standardno opterećenjeSL2,45 bar
Veće opterećenjeXL2,8 bar
Sistem evropske ekvivalencije oznaka nabora i maksimalnog pritiska/ uslužna vozila
Oznaka opterećenjaOznaka za naborMaksimalni pritisak
B42,45 bar
C63,35 bar
D84,35 bar
E105,30 bar
F126,30 bar