Kliknite ovdje za pretragu

DOT gume

dot gume

DOT (Department of Transportation - Odelenje za transport) gume odgovara datumu proizvodnje. Sastoji se od 4 cifre koje pokazuju sedmicu proizvodnje i godinu.

Primer : DOT B94W HWNX 3903

  • B9 : Kod fabrike u kojoj je guma proizvedena.
  • 4W : Kod dimenzija koja pripada samo proizvođaču.
  • HWNX : Opcionalni kod koji pripada samo proizvođaču.
  • 3903 : Datum proizvodnje gume. U ovom slučaju, guma je proizvedena u 39. sedmici 2003. godine

Da li možemo kupiti i voziti sa gumom koja je proizvedena pre 3 ili 3+ godine, bez da njene performanse budu umanjene ?

Gumeni materijal je veoma poboljšan i više ne podleže toliko zubu vremena kao što je to bio slučaj sa prethodnim gumama. Sama guma neće imati slabije performanse ukoliko je skladištena u optimalnim uslovima. Kada kupujete gumu, uvek proverite DOT. Kada prodavači prodaju ovakve gume, oni su svesni njihove starosti te ih prodaju uz popust.