Kliknite ovdje za pretragu

Kako skladištiti neupotrebljene gume ?

Konačno ste se odlučili za novi par zimskih guma ? Spremni ste da se suočite sa zimom i poleđenim cestama?

Ali gde pohraniti gume tokom zime ? Lako je znati da ih zasigurno nećete pohraniti ni u dečiju sobu (zbog mogućnosti pucanja), niti u kuhinju (prisustvo gasnih produkata, visoke temperature itd, niti ćete ih pohraniti u kupatilo (vlaga), ali nije lako znati koje mesto je odgovarajuće.

Evo ukratko uslova koje trebate poštovati kako biste idealno sačuvali gume.

Gume se ne smeju skladištiti na duže vreme. U pravilu, skladištenje od više meseci u uslovima po vašoj želji imaće negativan uticaj na gumu.

Skladištenje demontiranih guma

Gume se moraju održavati u prostoru u seni, zaklonjene od dnevne svetlosti (s obzirom da ozon ima korozivni uticaj na kaučuk) i pri niskoj temperaturi. Prostor mora biti dobro provetren (bez strujanja vazduha).

Podrum ili radionica su bolji nego tavan ili garaža zbog velikih oscilacija u temperaturi.

Gume se trebaju naslagati vertikalno kako bi se izbegle deformacije, te olakšala montaža. Ne smiju biti obešene ili naslagane na bok.


Ako gume čuvate sa belim natpisima između, morate staviti natpise jedan na drugi da bi izbegli prenos crnog kaučuka na beli deo.

Jednako je moguće svaku gumu obložiti plastičnom vrećom za vrt, izbacujući što je više moguće vazduha kako bi se guma sačuvala od vanjske prašine i vlage.

Gume sa spremnikom za vazduh moraju biti izduvane napola da bi bile skladištene.

Pogledajte dobro unutrašnjost gume pre montaže, jer vlaga može napasti metalne slojeve gume, te bi se mogli oštetiti ventili za vazduh.

Važno je redovno okretati demontirane gume kako se gume nebi istrošile sa jedne strane.

Skladištenje guma montiranih na felnu

U odnosu na ovo prvo, mnogo je bolje skladištiti gume montirane na felnu. Za ovo međutim morate imati rezervne felne. Važno je da ih skladištite na bok, a ne vertikalno. Nasuprot gumama bez felni, gume montirane na točkove se mogu obesiti.


Prednosti: skladištenje ne može izazvati nikakva oštećenja.

Kako biste izbegli rizik od trošenja, i u ovom slučaju redovno okrećite točkove.

Da li je istrošena guma beskorisna ?

Fenomen spljoštenosti koji je rezultat nebrige tokom skladištenja guma u pravilu nestaje nakon zagrevanja gume. Ipak, spljoštenost koja je rezultat dugog perioda bez okretanja gume (dužeg od 6 meseci) može uzrokovati nepopravljivu štetu.

Neke gume su više podložne oštećenjima od drugih :

  • Gume visokih performansi koje poseduju oznaku visoke brzine su osjetljivije na fenomen spljoštenosti zbog elastičnosti najlona od kojeg su napravljene.
  • Gume čiji je profil uži, takođe su osjetljivije na fenomen spljoštenosti.
  • Ako je guma montirana na felnu, ona mora biti naduvana do preporučenog pritiska da bi dobila na otpornosti

Za slučajeve na slikama koje smo upravo razmatrali, osnovno je obeležavanje guma (prednja leva, prednja desna, itd.) kako biste poštovali znakove sigurnosti za okretanje guma.

Skladištenje guma montiranih na vozilo

Da ne bi za kratko vreme uništili gume, gume morate osloboditi težine vozila tako što ćete vozilo postaviti na podloške. Ako se to pokaže nemogućim, pritisak u gumama se mora povećati za 25% te se vozilo mora pomeriti svaka tri meseca.

Vozila koja se ne kreću moraju se pomeriti svaka tri meseca, kako bi se izbegla pojava fenomena spljoštenosti.