Kliknite ovdje za pretragu

Maksimalni pritisak gume

Maksimalni pritisak gume odgovara najvećem pritisku na hladnom kojeg guma može podneti. Međutim, treba koristiti maksimalni pritisak kada priručnik vozila to određuje.

Da bi se postigla dobra mera, pritisak u gumama trebate meriti na hladnom. To znači da se guma ne sme izlagati suncu ni visokim temperaturama, a samo vozilo nije se smelo voziti.

Pritisak "na toplom" je viši od 0,3 bara u odnosu na pritisak na hladnom.

Time, ako je preporučeni pritisak na hladnom jednak maksimalnom pritisku gume, maksimalni prag će da bude prekoračen.

U tom slučaju možete doći u iskušenje da lagano ispušete gumu "na toplom" ali to ne treba raditi jer će pritisak ponovo pasti na maksimalni prag na hladnom.

Znajte i to da se maksimalni pritisak gume može odvojiti od standardne vrednosti za iznos date oznake opterećenja. Naprimer, guma sa standardnom oznakom opterećenja mora moći podneti 2,4 bara, ali je uobičajeno pronaći i gume koje se prilagođavaju pritisku koji ide do 3 bara.

Te vrednosti se nalaze u priručniku vozila i na nalepnici koja se nalazi na visini vozačevih vrata.

Maksimalni pritisak koji guma može podneti napisan je malim slovima na bočnoj stani gume u KPA ili PSI (100 kpa = 1 bar i 14,50 PSI = 1 bar).