Kliknite ovdje za pretragu

Permutacija guma : saveti i informacije

Zašto permutirati svoje gume ?

  • Izbegavanje svakodnevnog trošenja
  • Zadržavanje dobrog prianjanja
  • Povećavanje životnog veka gume
  • Otkrivanje nenormalne istrošenosti zbog lošeg poravnavanja automobila

Kada treba permutirati gume ?

Savjetuje se da se permutacija obavi na svakih 8000 km.

Kako ispravno permutirati gume ?

Vozilo Vrsta permutacije
Vuča ili pogon Unakrsna permutacija
4x4 Unakrsna permutacija
Vozila opremljena gumama sa usmerenim skulpturama Vertikalna permutacija

Da li treba balansirati točkove nakon permutacije ?

To je potrebno samo ukoliko osećate vibracije u volanu. Montaža na drugu osovinu vozila u principu ne menja ravnotežu.


Zapamtite
  • Za vozila koja poseduju gume različite veličine

Savetuje se da obavite bočnu permutaciju. Prednja leva guma na mesto prednje desne gume i obrnuto, stražnja leva guma na mesto stražnje desne gume i obrnuto.

  • Za vozila koja su opremljena gumama sa ekserima

Permutacija guma se ne savetuje.