Kliknite ovdje za pretragu

Nenormalan gubitak pritiska gume

Male čestice kiseonika izlaze iz membrane čime se pritisak mesečno smanjuje za 0,1 bar. Iz tog razloga pritisak u gumama treba redovno proveravati.

Ako vaša guma mesečno gubi više od 0,1 bara pritiska, tada govorimo o nenormalnom gubitku pritiska.

Ventili su često uzrok nenormalnom gubitku pritiska. Ventili osiguravaju brtvljenje zadržavajući vazduh u gumi. Na taj način, ventili se oštećuju tokom vremena zbog različitih krugova zagrevanja guma te na kraju više ne mogu osigurati brtvljenje na odgovarajući način.

Iz tog razloga, proizvođači guma i kvalitetni automehaničari preporučuju da, tokom promene guma, zamenite i ventile .

Bilo da je vaš sistem kontrole pritiska (Tire Pressure Monitoring System TPMS) direktan ili indirektan, vaša automehaničarska radnja može jednostavno, i uz popust, promeniti ventil, nemojte se ustručavati da to zatražite od njih.

Za sva vozila čija proizvodnja počinje nakon 01. novembra 2012, u Evropi su obvezni direktni sistemi kontrole pritiska koji vozača obavještavaju u stvarnom vremenu o gubitku pritiska na upravljačkoj ploči.

Ovaj zakon je stupio na snagu jer je ispravan pritisak u gumama veoma važan za vašu sigurnost i performanse vašeg vozila. Možete saznati više zahvaljujući našim člancima na stranicama kontaktna zona guma i pritisak guma.