Kliknite ovdje za pretragu

Kako podesiti pritisak guma prema brzini

Znate li da je korisno podesiti pritisak guma da bi vozili velikom brzinom ? Obično se ne treba zabrinuti zbog ovog dela jer nas ograničenja brzine u Evropi prisiljavaju da se vozimo umerenom brzinom.

Mi ipak trebamo navesti neke stvari za one najhrabrije među nama.

Zbog tereta kojeg moraju podneti, bočne strane guma se lagano deformišu, te gazni sloj propada kada dođe u kontakt sa cestom.

Fenomen defleksije gume pri velikoj brzini

Inžinjeri koriste termin defleksije za izračunavanje razmaka između "neograničenih" (između visine gume i središta, tj. dela gume koji ne trpi deformacije pod uticajem kontakta sa tlom) i "ograničenih" zrakastih žbica (između središta gume i ceste, dela gume koji se troši tokom doticanja tla).

Što je brzina veća, gume i gazni sloj se više i značajnije troše. Drugim rečima, što vozač vozi brže, defleksije i deformacije su sve veće. Paralelno tome, što se brzina više povećava, kapacitet opterećenja vozila se umanjuje.

Pritisak u gumama mora se prilagoditi brzini kojom obično vozite da bi sačuvali optimalnu razinu sigurnosti i performansi.

Koji pritisak za koju brzinu?

Uzmimo za primer standardnu gumu, dimenzija 215/50R17 91W, čiji je približni broj okretaja 520 za prelazak jednog kilometra. Na 50 km/h broj okretaja je oko 7 krugova po sekundi. Kada se brzina poveća na 240 km/h, broj okretaja može dostići čak i 35 po sekundi! Tada konkretno, dešava se defleksija guma na svakih 28 milisekundi. Što je brzina veća, veća je i deformacija gume.

ETRTO (Evropsko tehničko udruženje za gume i točkove) prepoznalo je da fenomen defleksije guma ima nezanemarivu važnost, te da isti treba izbegavati kako vozači koji voze pri velikim brzinama nebi bili u opasnosti.

ETRTO je tako zagovarao podešavanje pritiska i opterećenja prema brzini okretanja. U slučaju velike brzine, preporučuje se primena pritiska većeg od onog koji je naveden na bočnoj strani gume.

Oznake odgovarajućeg pritiska u odnosu na datu brzinu.

Uzimajući za osnovu pritisak kojeg preporučuje proizvođač u uslovima uobičajene vožnje, pritisak gume se mora postepeno povećavati prema brzini. U dolje ilustrovanom primeru, pritisak od 2,4 bara kojeg preporučuje proizvođač za gumu 215/50R17 91W, može biti povećan za 0,10 bara svaki put kada se brzina poveća za 10 km/h.

Naravno, ako vozite Formulu 1, nemoguće je podesiti pritisak tokom vožnje. Dakle, predvidite unapred pritisak koji je potreban pre nego što uradite nekakve ludosti.

+10km/h = povećajte pritisak na +0,10 bar

Time, i dok se brzina vožnje nastavlja povećavati, kapacitet opterećenja označen oznakom koja se nalazi na bočnoj strani gume umanjuje se za 5% za svaku stopu povećanja od 10km/h, dok se brzina ne poveća za dodatnih 30km/.

+10km/h = -5% kapacitet opterećenja

U našem slučaju, guma 215/50R17 91W sa standardnom oznakom opterećenja može podneti 671 kg. Taj kapacitet opterećenja ne dostiže više od 570 kg kada se montira na vozilo koje vozi pri brzini od 270 km/h.