Kliknite ovdje za pretragu

Pucanje i istrošenost guma

Već znamo da gume moramo menjati kada dubina proreza postane manja od 1,6 mm, kako bi izbegli nesreću.

Ali, postoje li i drugi slučajevi kada trebamo promeniti gume ? Moramo li gume obavezno menjati ukoliko su proizvedene pre više od 5 godina ?

Trajanje gume je usko povezano sa time koliko je koristite i kakvi su metereološki uslovi. Ako su svi uslovi zajedno povoljni, guma može trajati duže od 5 godina i 60 000 kilometara. Za takav rezultat, treba kombinovati :

  • Optimalan pritisak koji se redovno provjerava
  • Besprekornu geometriju
  • Poštovati savete vezane za okretanje na svakih 10 000 km
  • Idealne uslove za parkiranje (u seni, sa vrlo malo sunčeve toplote)
  • Umerenu klimu

Ali, čak i kad sastavimo sve te uslove, kaučuk se sa godinama menja te ćemo primetiti pojavu pukotina na bočnim stranama guma kao i u dnu procepa.

Šta je uzrok pukotinama ?

Gume neprestano moraju ispunjavati teške zadatke, podnositi velike promene u temperaturama, ograničenja zbog okretanja, zagađenja, prašine od kočenja itd. Svi ti elementi oštećuju kaučuk uprkos zaštitnom laku koji se na njega nanosi pre nego što se započne koristiti. Najvidljivija posledica tih svakodnevnih napada na gumu jeste gubitak elastičnosti kaučuka i pojava tih pukotina. Redovnom upotrebom guma moguće je odložiti pojavu tih pukotina.

Predstavljaju li pukotine opasnost po moju sigurnost ?

Sve dok su površinske, pukotine ne predstavljaju neposrednu opasnost po vašu sigurnost. Međutim, mikropukotine pokazuju veliki nivo oštećenosti kaučuka. Gubitak elastičnosti utiče na sve performanse. Tada je veoma važno da ih promenite.