Kliknite ovdje za pretragu

Istrošenost guma

1. Zakonska dubina skulptura i indikatori istrošenosti

Evropske pravne norme nameću minimalnu dubinu skulptura koja omogućava da guma efikasno izbacuje vodu. Ona može varirati od zemlje do zemlje, ali je u pravilu određena na 1,6 mm.

Većina guma poseduje indikatore istrošenosti u prorezima gaznog sloja koji vozaču ukazuju na to da je došao trenutak za promenu guma.

indikator istrošenosti gume

Postoje i drugi sustavi za merenje istrošenosti gume :

  • Brojčani indikator koji se sastoji u tome da se u gazni sloj gume urežu brojevi koji se s vremenom brišu.
  • Promena boje. Kad je guma istrošena, unutrašnja guma se oboji u fluorescentnu narančastu boju.
  • Merač dubine (ta se alatka može kupiti u skoro svim auto centrima)

2. Istrošenost guma : dijagnostika problema

Važno je moći odrediti eventualne uzroke nenormalne istrošenosti gaznog sloja. Istrošenost je često povezana sa lošim pritiskom (premalo ili previše naduvana guma) ali i sa drugim faktorima (mehanički problem - poravnanje, balansiranje, vešanje, prenos)

Problemi sa istrošenošćuUzroci
Ramena (ekstremiteti gaznog sloja) se troše više nego sredina gaznog sloja).

rame gume
Slaba naduvanost
Gume su predugo permutirane
Skretanje pri prevelikoj brzini
Loše prilagođene felne i gume
Sredina gaznog sloja se troši više nego ramena.

istrošenost gaznog sloja gume
Prevelika naduvanost
Felne i gume loše prilagođene
Gume nisu već dugo permutirane
Jedna strana gume se nenormalno brzo troši.

nenormalno trošenje gume
Gume već dugo nisu permutirane
Točkovi su loše poravnati, problem sa geometrijom i paralelizmom
Pronađeno jedno (ili više) mesta gde se gazni sloj nenormalno brzo troši.

nenormalno trošenje gume
Loše stanje delova za vezivanje i vešanje
Loše balansiranje guma
Kočenje ili paljenje idu previše naglo
Loša naduvanost
Dijagonalna istrošenost

Dijagonalna istrošenost
Točak je loše poravnat, problem sa geometrijom i paralelizmom.
Slaba naduvanost
Gume nisu već dugo permutirane
Loše balansiranje guma

3. Prednosti VAI (Indicateur visuel d'alignement - vizualni indikator poravnanja)

Prerana istrošenost guma može biti prouzročena greškom u paralelizmu. . Vizualni indikator poravnanja (VAI) je sistem koji omogućava ispravku problema u paralelizmu i kontrolu istrošenosti na svakom točku, bez elektronskog sistema za merenje. VAI se sastoji od pet parova lamela od kaučuka na nivou ramena. Nakon nekoliko hiljada kilometara, dovoljno je uporediti indikatore prema stepenu smeštene na dubini koja ide od jednog do četiri milimetra da bi se proverilo da li je istrošenost ramena ista sa obe strane osovine.

vizualni indikator poravnanja vai

Lepanje

Da li treba lepati gumu od nekog vozila ?

Da, potrebno je obaviti lagano lepanje gume.

Tokom proizvodnje gume su prekrivene slojem maziva kako bi se olakšalo njihovo vađenje iz kalupa. Tako, čak i tokom prodaje, mala granula maziva se uvek nalazi na gumi.

Dakle, tokom prvih kilometara vožnje, treba voziti prosječnom brzinom (200 km - 400 km).

Svaka se guma različito ponaša, u skladu sa svojom markom i profilom, uzmite vremena za prilagođavanje vašim novim gumama.

U početku izbegavajte snažno kočenje, kao i snažna ubrzanja.