Kliknite ovdje za pretragu

Kontaktna zona : rizici od slabog i preteranog naduvavanja.

Gume vašeg automobila izgledaju impozantno i čvrsto su usidrene u bitumenu? Pa ipak, kontaktna površina vaših guma se često spušta za nekoliko kvadratnih centimetara. Veoma je važno da poštujete osnovna sigurnosna pravila da se ne biste nepotrebno doveli u opasnost.

Kontaktna površina gume je ograničena, čak i u slučaju optimalnih uslova. To zahteva redovno proveravanje pritiska u gumama. I zaista, neodgovarajući pritisak može iz korena promeniti obim kontaktne površine, kao što je prikazano na slici ispod :

Pritisak se mora redovno proveravati jer izgled ponekad vara.


Jedna druga važna tačka se tiče ugla nagiba. Kako smo to objasnili u našem vodiču, što je ugao nagiba veći, to je manja kontaktna površina gume sa cestom. Šema ispod savršeno ilustruje tu situaciju:


Veliki ugao nagiba omogućava lakše skretanje na krivinama. Nasuprot tome, on drastično umanjuje obim kontaktne površine !

To su male promene koje kad se nagomilaju mogu imati značajne posledice na ponašanje vozila.

Kontaktna površina se stalno mora kontrolisati kako bi se prevenirao rizik od akvaplaninga. Treba znati da rizik od akvaplaninga jednako zavisi od veličine kontaktne površine, kao i od dubine skulptura gaznog sloja.

Odnos između visine i kontaktne površine

Kao što je ispod prikazano, oblik kontaktne površine varira u skladu sa visinom gume, bila ona velika (65 šema levo) ili ograničena (35 šema desno).